Pályázataink

 

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A KDOP-1.1.1/C-10-2010-0002 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Projekt neve: Fémfeldolgozó gyártócsarnok építése a Structural Kft-nél                                        

A Projekt leírása: A projekt keretében a Structural Kft. komplex fejlesztést kíván végrehajtani a beszállítói státuszának megerősítése, innovációs képességének erősítése, a vállalati hozzáadott érték növelése céljából, fenntartható módon. A projekt részei: a kapacitásbővítéshez és nagyobb hozzáadott értékű termék gyártásához új csarnok építése. A beruházás elősegíti " Gyártási kapacitásunk bővítésének lehetőségét egy új gyártócsarnokkal " a termékdiverzifikációs, termék-innovációs célkitűzéseink megvalósítását " az infrastrukturális színvonal emelésével - hozzájárul a termelés hatékonyságának növeléséhez, versenyképességünk javításához, munkahelyek teremtéséhez és piaci szerepünk erősödéséhez A projekt rövid leírása, tevékenységei: Az Structural Kft. a jelen pályázat tárgyát képező projekt keretében egy közel 500 m2 területű gyártócsarnokot kíván építeni, a hozzá kapcsolódó kiegészítő megújuló energiát hasznosító infrastrukturális beruházásokkal együtt (pl. pelletkazán, napkollektor). " gyártóterület növelése a kapacitásbővítés érdekében," kapacitás növelése a kapcsolódó technológiai fejlesztés révén. Elsősorban alumínium profil hajlítás, lemezhajlítás, alumínium lemez hegesztés. " a technológia korszerűsítése, " a termékpaletta bővítése fémlemez párkányokkal és szegélylemezekkel. " a meglévő termékek minőségének javítása és " a felhasznált energiamennyiség csökkentése. Azáltal, hogy a fejlesztés kapcsán egy új csarnok épül, szükségessé válik a foglalkoztatottak számának bővítése: az előzetes projektterv szerint az új csarnok megnövekedett kapacitásának köszönhetően nagyságrendileg 4 fő felvételére kerül sor, amely létszámot stabilan tartani kívánjuk.

Kedvezményezett neve,elérhetősége: 
Structural Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
 Székhely, postacím: 8000. Székesfehérvár Hunyadi u. 19 
Telephely: 2483. Gárdony. Dinnyés Iparterület   
www.structural.hu 

Projekt Összköltsége: 45 148 600 Ft 

Megítélt támogatás: 22 574 300 Ft

Irányító Hatósság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.,
tel.: 06 40 638-638
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.
tel: 06 22 513-370
www.kdrfu.hu